Produkty

Společnost VS-FINANCE s.r.o. poskytuje firmám, podnikatelům a fyzickým osobám komplexní služby ve všech druzích pojištění a financování vozidel. Spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli a leasingovými společnostmi a pro naše klienty zajistíme vždy nejlepší řešení.

V tomto přehledu uvádíme naše základní pojistné produkty.

PRO VAŠI FIRMU

 • Pojištění majetku
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • Pojištění technických rizik
 • Stavebně-montážní pojištění
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění bondů
 • Pojištění software a e-business
 • Pojištění životního prostředí
 • Pojištění zpronevěry
 • Pojištění terorismu
 • Pojištění kontaminace
 • Pojištění hospodářských rizik
 • Pojištění přepravy
 • Pojištění letadel
 • Pojištění záruk za spotřební daň
 • Pojištění celního dluhu
 • Pojištění formou kaptivní pojišťovny
 • Pojištění vozidel

PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE

 • Pojištění vozidel
 • Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
 • Životní pojištění /skupinové životní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Penzijní připojištění
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění terorismu

VAŠE OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ

 • Pojištění vozidel
 • Životní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění terorismu
 • Penzijní připojištění
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

VAŠE FINANCOVÁNÍ VOZIDEL

 • Úvěr
 • Finanční leasing
 • Operativní leasing